នៅដើមខែតុលាឆ្នាំ២០១៧,សៀមរាប កម្ពុជា ត្រូវបានប៉ះដោយខ្យល់ម៉ូសុងដ៏ធំមួួយ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​ហើយទីកន្លែងភាគច្រើននៃក្នុងទីក្រុង​ ត្រូវបានលិចទឹក។ ជំរករបស់ សយ សឿន នឹង ស្រីគីមអន ដែលមានទីតាំងនៅជាប់នឹងមាត់ទន្លេសាប នៅក្នុងភូមិភ្នំក្រោម។ អំឡុងពេលដែលមានខ្យល់ម៉ូសុង ជំរករបស់ពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញ នេះគឺជាសុបិន្តដ៏អាក្រក់មួយទៅលើគ្រួសារមួយនេះ។ នេះគឺជាហេតុផលមួួយដែលពួកយើងព្យាយាម​​​​ ប្រមូលមូលនិធិ ដើម្បីជួយទៅលើការផ្គត់ផ្គង់សំភារះផ្ទះ ដែលជួយជ្រួមជ្រែងគ្រួសាររបស់មួយនេះ អោយមាការសាងសង់ផ្ទះមួយដោយរឹងមាំ មិនមែនគ្រាន់តែជាជំរក។ រាល់ការបរិច្ចាកបន្តិចបន្តួចពីអ្នកទាំងអស់គ្នា វានឹងអាចធ្វើអោយមាន​ ការផ្លាស់ប្តូរដ៏ធំមួួយ។

15

អ្នកបរិច្ចាគ

$ 1319.8

បរិច្ចាកបាន $ 1500.0 គោលដៅ
87.98666666666666%

6 days

About this campaign

Family photofor cover reduced

ទិដ្ឋភាពទូទៅរបស់គំរោង

 

សុខភាព អនាម័យ នឹង ការអប់រំ (HHE) បានកំពុងព្យាយាមប្រមូល ការបរិច្ចាកថវិកា ដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ទៅលើការទិញសំភារះសាងសង់ផ្ទះថ្មី សំរាប់គ្រួសារ

កម្ពុជា មួយនៅជនបទដែលកំពុងតែជួបប្រទះការលំបាក។ ទីជំរករបស់គ្រួសារ សយ សឿន នឹង ស្រីគីមអន ដែលមានទីតាំងនៅជាប់នឹងមាត់បឹងទន្លេសាបក្នុងភូមិភ្នំក្រោម សព្វថ្ញៃនេះទីជំរកពួកគេត្រូវបានបំផ្លាញដោយខ្យល់មូសុង ការពីដើមខែតុលាឆ្នាំ2017 សយ សឿន នឹង ស្រីគីមអន ខិតខំធ្វើការដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទៅលើគ្រួសារនឹងកូនៗ ទាំងប្រាំបីនាក់របស់ពួកគេ។តែទោះបីជាយ៉ាងណា ដោយសារតែផលវិបាកខ្លាំងនៃជីវិត ពួកគេមិនមានលទ្ឋភាពក្នុងការសាងសង់លំនៅស្ថានមួយ ដែលរឹងមាំនឹងសុវត្ថិភាពសំរាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេ ​​​​​​នោះទេ។

 

ពួកគេមានដីតូចមួយកន្លែង បានកំពុងតែចាប់ផ្តើមដំណើរការ នៃការសាងសង់ទីជំរកថ្មី ប៉ុន្តែបើគ្មានការជួយជ្រួមជ្រែងពីពួកយើងនោះទេ គ្រួសារមួយនេះ នឹងអាចមានត្រឹមតែ ទីជំរកបើកចំហរមួយ ដែលមានត្រឹមតែដំបូល តែប៉ុន្តោះ។

 

ក្នុងការពិភាក្សាជាមួយនឹងគ្រួសារ សយ សឿន នឹង ស្រីគីមអន ដែលការពិភាក្សាមួយនេះគឺកំពុងត្រូវបានសំរេចថានឹងធ្វើការសាងសង់ ផ្ទះស័ង្កសីមួយ ហើយ

រចនាបទនៃផ្ទះគឺនឹងមានម៉ូតដូចទៅនឹងផ្ទះស័ង្កសី ​នៃគ្រួសារកម្ពុជាដទៃទៀតផងដែរ។ ចំនែកការសាងសង់នេះនឹងត្រូវយកមកពិចារណាទៅលើអាកាសធាតុនៃប្រទេសកម្ពុជា  ហើយបន្ថែមពីនេះទៅទៀត គ្រួសារនឹងត្រូវបានចូលរួម រាល់គំនិត នៃក្នុងគំរោង។ ពួកយើងនឹងធ្វើការរួមគ្នាជាមួយនឹងគ្រួសារ ដើម្បីធ្វើអោយប្រាកដថា ផ្ទះមួយដែលពួកយើងបានបង្កើត គឺវាសាកសមនឹងមានការពេញចិត្តបំផុត សំរាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេ។ ម្យ៉ាងវិញទៀត គ្រួសារនឹងត្រូវបានជួយទៅលើការរចនាបទ នឹងការសាងសង់ផ្ទះ ដើម្បីទទួលបានការអភិវឌ្ឃន៏ជំនាញតាមរយះការចូលរួមទៅលើការសាងសង់ ជាក់ស្តែងមួយ។

 

ការផ្តោតរបស់ (HHE​ ) ទៅលើការ ធ្វើអោយសុខភាពបានប្រសើរឡើង ដែលទាក់ទងទៅនឹងអនាម័យ នឹងការអប់រំ ហេតុដូច្នេះ ឪពុកម្តាយ

ឬកូនបងៗ នឹងចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ផ្នែកសុខភាពនឹងអនាម័យ។ លើសពីនេះទៅទៀត ឪពុកម្តាយនឹងត្រូវបានសំណូមពរអោយជំរុញនឹងលើកទឺកចិត្ត អោយកូនៗរបស់ពួកគេនៅតែបន្តការសិក្សានៅសាលារៀន រហូតដល់បញ្ចាប់ថ្នាក់ទី 12 ហើយតំរូវការមួយនេះ គឺជាអ្វីដែលពួកយើងបានស្នើរសុំ ទៅខាងគ្រួសារ ដែលពួកយើងបានជួយដល់ពួកគាត់។

Cellcard

If you want to donate to this project, simply send an sms to this number:

No personal information is collected by us and therefore no rewards are possible using mobile payments. The donation is limited to 50 cents. Please repeat send sms to reach the amount you want to donate.

If you want to let others know that you have backed this project, you can add your name to the Backers list by clicking the button below:

I just want to donate to this project without getting rewards.
Back It

រង្វាន់

$ 1.0
1 backers
Back It
$ 5.0
1 backers
Back It
$ 10.0
2 backers
Back It
$ 15.0
1 backers
Back It
$ 20.0
1 backers
Back It
$ 50.0
1 backers
Back It
$ 100.0
0 backers
Back It
$ 200.0
4 backers
Back It

Payment Instructions

If you want to help this project, there are two payment options : mobile and online. Please read the instructions carefully before filling in the rewards and donations form.

Acleda